کشتی فرنگی

انتخاب مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی فعلاً منتفی است

به نظر می رسد قرار نیست بعد از رفتن حسن رنگرز و تا المپیک توکیو، کشتی فرنگی مدیر تیم های ملی داشته باشد.

23 شهریور 1399

شروع مراسم اختتامیه مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه های دنیا

خبرنگاران/خراسان شمالی مراسم اختتامیه رقابت های کشتی فرنگی مسابقات کشتی جام باشگاه های دنیا شروع شد.

17 بهمن 1398