دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 99 اعلام شد

به گزارش مجله لیست پیوند، براساس این بخشنامه حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) درسال1399 مبلغ 611.809 ریال اعلام می گردد. همچنین سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1398، معادل 15 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 30.338 ریال به صورت مزد روزانه شغل در سال 1399= (30.338+15 /1×آخرین مزد روزانه شغل در سال 1398) افزایش می یابد.

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 99 اعلام شد

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، با توجه به تصویب نامه شورای عالی کار که مقرر شده است کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دایم و موقت ماهیانه مبلغ 4.000.000 ریال یاری هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای پرداخت نمایند، کارفرمایان ذی ربط باید طبق بند (5) ماده (2) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (39) قانون با رعایت بخشنامه های (5) و (1 /5) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و... در ستون های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذی ربط اقدام نمایند.

به هنگام محاسبه حق بیمه برخی از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی مربوط به قبل از 1 /1 /1399، دستمزد آن ها بیش از حداقل دستمزد روزانه (505.627 ریال) درج شده است، اگر در سال 1399 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری یا در لیست های ارسالی ترک کار آن ها را اعلام ننمایند، باید دستمزد آن ها به توضیح بند های (2) و (3) فوق الذکر معین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (1 /686) امورفنی بیمه شدگان به شماره ثبت 4182 /98 /1000 مورخ 26 /3 /1398 برابر 2 /1حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار خواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آن ها در سال 1398از رقم روزانه 505.627 ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 15 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 30.338 ریال مطابق روش ذیل در امسال افزایش می یابد که از 2 /1 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال نیز مطابق با 1399= (30.338+15 /1×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1398) است.

همچنین حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال 1399 معادل رقم روزانه 611.809 ریال خواهد بود و مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1398 از رقم روزانه 505.627 ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 15درصد به علاوه رقم ثابت 30.338 ریال در امسال افزایش می یابد.

برخی از مشاغل نیز که طبق بخشنامه (684) امور فنی بیمه شدگان مبنای پرداخت حق بیمه آنان براساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است، ضریب مربوطه باید در حداقل دستمزد سال 1399 اعمال گردد.

کلیه پرداختی های شماری از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1 /1 /1399 به بعد ثبت شده است، با رعایت حداقل دستمزد سال 1399خواهد بود. هم چنین پرداختی های برخی از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که درسال 1399 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1399 است تا مبلغ حداقل دستمزد سال1399 ترمیم می گردد.

ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (7) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 26 /3 /1381 و اصلاحات بعدی آن در سال1397 به توضیح ذیل معین و از تاریخ 1 /1 /1399 مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی معین می گردد.

رانندگان بین شهری: رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و... رانندگان اتوبوس، کامیون و ... 1.2 برابر حداقل دستمزد 1.5 برابر حداقل دستمزد و رانندگان درون شهری: رانندگان حمل بار، رانندگان حمل مسافر (سواری، مینی بوس و ...) رانندگان اتوبوس درون شهری 1 /1 برابر حداقل دستمزد1 /1 برابر حداقل دستمزد1 /1 برابر حداقل دستمزد است.

بر این اساس دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب5 /1) معادل 918.000 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری (ضریب 2 /1) معادل 734.000 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب 1 /1) معادل 673.000 ریال معین می گردد.

ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند (4) یک هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 23 /10 /92 هیات مدیره محترم سازمان هم به توضیح ذیل معین و از تاریخ 1 /1 /1399 مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد.

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) 4 /1 برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو (کارگرنیمه ماهر، یاری استادکار) 3 /1 برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) 2 /1 برابر حداقل دستمزد

همچنین با توجه به بخشنامه شماره (4 /7) مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی باید براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب2 /1، 3 /1، 4 /1 برابر حداقل دستمزد (به ترتیب 000 /734، 795000، 000 /857) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول گردد.

مطابق با مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در امسال 7 برابر حداقل دستمزد روزانه هم معادل 4.282.663 ریال معین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه های 31، 30 و 29 روزه نیز الزامی است.

منبع: فرارو
انتشار: 23 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: lalink.ir شناسه مطلب: 351

به "دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 99 اعلام شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 99 اعلام شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید