درباره مجله لیست پیوند

با مجله لیست پیوند همراه باشید. موضوعاتی همچون آشنایی با داده کاوی و تکنیک های تحلیل داده در هوش مصنوعی، همه چیز درباره مدیریت داده ها، تحلیل داده ها و دیتاماینیگ، یک دانشمند داده کیست و کاربردهای علم آمار در هوش مصنوعی، مورد هدف ماست.